آموزش های رایگان سورا رایگان

دوره های موجود در این پکیج
Hyper Lapes
جدید Hyper Lapes . 4 ویدئو
آموزش رایگان تکنیک تخصصی عکاسی و ویدیو نرم افزار پریمیر پرو
02:13
Face Track
Face Track . 3 ویدئو
آموزش رایگان تکنیک حرفه ای ادیت ویدیو نرم افزار پریمیر پرو
03:05
Loop
Loop . 3 ویدئو
آموزش رایگان تکنیک حرفه ای ادیت ویدیو نرم افزار پریمیر پرو
04:07
Stabilizer
Stabilizer . 1 ویدئو
آموزش رایگان تخصصی گرفتن لرزش ویدِو نرم افزار پریمیر پرو
02:03