آموزش های رایگان سورا رایگان

دوره های موجود در این پکیج
Hyper Lapes
جدید Hyper Lapes . 4 ویدئو
آموزش رایگان تکنیک تخصصی عکاسی و ویدیو نرم افزار پریمیر پرو
02:13
Face Track
Face Track . 3 ویدئو
آموزش رایگان تکنیک حرفه ای ادیت ویدیو نرم افزار پریمیر پرو
03:05
Loop
Loop . 3 ویدئو
آموزش رایگان تکنیک حرفه ای ادیت ویدیو نرم افزار پریمیر پرو
04:07
Stabilizer
Stabilizer . 1 ویدئو
آموزش رایگان تخصصی گرفتن لرزش ویدِو نرم افزار پریمیر پرو
02:03
parallax
parallax . 1 ویدئو
اموزش پارالاکس افکت در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
02:08
whip transition
whip transition . 1 ویدئو
اموزش ویپ ترنزییشن در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
01:56
zoom transition
zoom transition . 1 ویدئو
اموزش زوم ترنزییشن در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
01:24
matte text
matte text . 1 ویدئو
اموزش افکت track matte key در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
01:26
vhs effect
vhs effect . 1 ویدئو
اموزش افکت vhs effect در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
03:57
lofieffect
lofieffect . 1 ویدئو
اموزش افکت Lo-Fi effect در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
07:42
texteffect
texteffect . 1 ویدئو
اموزش افکت text effect در ویدئو نرم افزار پریمیر پرو
04:36