پکیج جامع پریمیر پرو . Color Grading . پاپ کردن ویدئو ثبت نام
بهزاد ناظمی .
13 درس (27:07)